Tasca

 

Des de la seva posada en marxa, la primavera del 2003, la FUMH ha incrementat i diversificat tant els seus àmbits d'actuació com les activitats que ofereix.

Àmbits d'actuació:

Educació, divulgació del coneixement i la cultura:
 • Organització de cursos i altres activitats de formació continuada adaptades a les necessitats de les institucions, entitats i empreses.
 • Creació i desenvolupament d'aplicacions didàctiques innovadores en l'àmbit de l'educació i la divulgació científica.
 • Suport a entitats i iniciatives personals de dinamització i difusió cultural
Societat del coneixement: Innovació Digital i Formació (IDIF)
 • Formació, innovació i recerca en l'àmbit de la democràcia participativa i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació (aprenentatge i servei).
 • Organització de cursos i altres activitats de formació continuada adaptades a les necessitats de les institucions, entitats i empreses.
Patrimoni, turisme i desenvolupament local:
 • Col·laboració amb empreses i institucions per a la recuperació, rehabilitació i gestió del patrimoni i el desenvolupament de projectes de turisme cultural i sostenible.
 • Creació i desenvolupament d'aplicacions didàctiques per a la divulgació del patrimoni.
 • Desenvolupament d'estudis, cursos, seminaris i altres activitats per a la revalorització del patrimoni.
 • Col·laboració amb els municipis per a afavorir el desenvolupament local sostenible.
 • Laboratori de patrimoni i turisme amb l'objectiu de fer l'acompanyament integral de la valorització del patrimoni i explotació turística sostenible.
Medi ambient:
 • Suport a empreses i institucions per a l'aplicació i divulgació de pràctiques sostenibles i ambientalment respectuoses.
 • Desenvolupament de programes didàctics de divulgació de la sostenibilitat.

Activitats que ofereix:

Cursos de formació, jornades i seminaris.
 • Disseny i realització de cursos formatius adaptats a les necessitats de les empreses, institucions i entitats del territori.
 • Disseny i realització de cursos, seminaris i jornades específics sobre temàtiques diverses d'interès social i cultural amb especialistes de l'àmbit professional i universitari.
 • Cursos de preparació per a l'accés a la universitat de persones més grans de 25 anys.
 • Cursos d'actualització didàctica i preparació a l'accés al cos de mestres de l'escola pública.
 • Cursos per a estudiants estrangers (possibilitat de link en cada apartat amb l'apartat específic al que es refereix).
Conferències, col·loquis i debats.
 • Conferències i debats amb ponents rellevants de l'àmbit científic, de la cultura i la política.
 • Sopars col·loqui per a empresaris de la comarca amb convidats rellevants de l'àmbit econòmic i empresarial.
 • Organització de debats polítics amb participació de representants municipals.
Estudis i recerques.
 • Estudis d'encàrrec per a administracions locals.
 • Recerca aplicada en diferents àmbits, tot realitzant l'acompanyament integral dels processos d'innovació.
Escola d'estiu.
 • Cursos pràctics per a professorat en actiu i crèdits de lliure elecció per a alumnat de les Universitats de la Xarxa Joan Lluís Vives.
 • Escola d'estiu en col·laboració amb la Universitat de Vic.
Edició de publicacions en diversos suports.
 • Creació i manteniment de pàgines web.
 • Creació i edició de video.
 • Edició de llibres i material didàctic en suport paper.