FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT Cursos On-Line

EscolaEstiuImagoFORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT ESCOLA D'ESTIU 2017

Acreditació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins de l'su Pla de Formació del Professorat.

CURSOS ONLINE

Curs  Formador / a                       hores          durada    Preu     inici             
Les tauletes digitals a les aules d'infantil, primària i secundària
LesTauletesDigitals.doc
Núria Roca Ruaix 40 Hores 1 mes 95 € juliol Agost
Les eines web 2.0 a les aules
Eines20aLesAules.docx
Núria Roca Ruaix 30 Hores 1 mes 95 € juliol Agost
Destreses informàtiques per a docents
DestresesinformatiquesPerLaDocencia.doc
Núria Roca Ruaix 75 Hores 2 mesos 150 € juliol
Elaboració tutoritzada de la programació didàctica d'aula a secundària
ProgramacioSecundària.doc
Meri Coma 100 Hores 2 mesos 295 € juliol
Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva
Tutoria.doc
Meri Coma 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
L’hort escolar ecològic: un recurs metodològic de primer ordre
HortEscolar.doc
Pere Muñiz 100 Hores 2 mesos 180€ Juliol
Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció. Lectoescriptura.doc Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 € Juliol
Hàbits i tècniques de treball i estudi. (ajudem els alumnes a aprendre)
HabitsDestudi.doc
Amadeu Lleopart 30 Hores 1 mes 95 € Juliol
Com fer viure la música a l’escola
MusicaEscola.doc
Marta Estruch 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Que són i com avaluar les intel·ligències múltiples
InteligenciesMultiples.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit
ActesFestius.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Diversitat cultural a l’aula
DiversitatCultural.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Coeducació i gènere
Coeducacio.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Elaboració tutoritzada de la programació didàctica d’aula a primària
ProgramacioPrimaria.doc
Anna Duñach Eslava 100 Hores 2 mesos 295 € Juliol
Allà on viuen les emocions. Cervell, cos i emoció.
AllaOnViuenLesEmocions.doc

Laura Ramos Barriuso

30 Hores 1 mes 95 €

Juliol Agost

Re-editem l’educació. Capacitant i apoderant els mestres
Re-editemEducacio.doc
Laura Ramos Barriuso 100 Hores 2 mesos 295 € Juliol
Treball per projectes
treballPerProjectes.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Escoles innovadores
EscolesInnovadores.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost
Models educatius alternatius
ModelsEducatiusAlternatius.doc
Marc Troyano Roca 30 Hores 1 mes 95 € Juliol Agost

Musicoteràpia a l'aula
LaMusicoterapiaAula.docx

Marta Estruc 30 Hores 1 mes 95 € juliol agost