Aula de Salut

lSalut
Programes formatius específics per a la gent gran i amb especial incidència en la salut mental.

 

 

  • Postgrau de medicina termal, amb acreditació de la Universitat de Vic.
  • Formació continuada de professionals de la salut.
  • Programa de salut laboral.
  • Programa de salut infantil.
  • Programa de salut i envelliment.
  • Programa de salut mental.
  • Programa de prevenció de drogodependències i altres addiccions.
febrer_2010_173.JPG